HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 
 


Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh

De Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh is opgericht na de totstandkoming van de nieuwe wijk 'Weerdenborgh' in Waardenburg 20 oktober 1998. Deze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging met betrekking tot het onderhoud en toezicht op het betonnen geluidscherm aan de Rijksweg-zijde van de Bungawalls. Dit scherm is gelegen/aangebracht aan de woning van de leden ondermeer ter beperking van geluidhinder in deze nieuwbouwwijk, alsmede in de rest van het dorp. Het betonnen geluidscherm maakt een integraal onderdeel uit van de woning, m.a.w. geen geluidscherm, geen woning - geen woning, geen geluidscherm.

Iedere eigenaar van een bungawallwoning (Weerdenborch nrs 1 t/m 57) zijn na ondertekening van de koopakte van de woning automatisch lid van de Bewonersvereniging.

 

Omdat het onderhoud en het toezicht op de geluidswal in al die jaren weinig tot geen actie nodig had, is de vereniging 'slapend' gebleven en is er in die tijd ook géén contributie geheven. Op dit moment zijn er nog maar enkele van de oorspronkelijke bewoners woonachtig op de Weerdenborch. Veel van de woningen is al één of meerdere keren van eigenaar gewisseld. Ook drie bestuursleden van de vereniging zijn verhuisd en hun plaats in het bestuur is mede vanwege de inactiviteit niet opnieuw ingenomen. Een bestuurslid, de penningmeester, is verhuisd naar Haaften en is formeel ook geen lid meer van de vereniging. Echter, totdat er een nieuw bestuur aantreedt, zal hij als demissionair-penningmeester de vereniging blijven ondersteunen.


De activiteiten en de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot de Rijksweg A2/E25, alsmede de plannen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer hebben het bestuur en de leden van de Bewonersvereniging abrupt wakker geschud. Het instandhouden van de geluidswal is niet alleen in het belang van de bewoners van de walwoningen; ook andere inwoners van Waardenburg (en verder Oostwaarts), die een groot deel van de verkeershinder van de A2/E25 ondervinden, hebben belang bij een stevige en goed onderhouden geluidswal. Bovendien, zo is gebleken tijdens de informatiebijeenkomst in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel op 12 november 2019, evenals tijdens de digitale informatiesessie op 30 maart 2020, maken de Waardenburgers en in het bijzonder de bewoners van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch, de bewoners van de Slimweistraat, de bewoners van de Veerstraat en de bewoners van het Koningin Julianaplantsoen, maar ook de besturen en de leden van de voetbalvereniging WNC en de Tennisvereniging Waardenburg zich grote zorgen over wat mogelijk te wachten staat. Hun zorgen blijken niet alleen te betreffen de mogelijke onteigening en sloop van hun woningen of van ander onroerend goed en de onteigening van (delen van) hun grond, maar vooral ook blijkt het milieu-aspect de nodige zorgen op te leveren. Bij die (digitale) informatiebijeenkomsten kregen de Waardenburgers niet of niet voldoende reactie op hun vragen en opmerkingen. Van veel van hen kreeg ik de reactie, dat zij op de punten die voor hen van belang waren, niets wijzer waren geworden. En die groep mensen, die met de plannen van de overheid te maken kan krijgen, vormt een groot deel van de bevolking van de gemeente West Betuwe.

Al die mensen kunnen binnen het Waardenburgs Platform terecht met hun vragen, gevoelens en suggesties over de ontwikkelingen ten aanzien van de Rijksweg A2/E25.

ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!

E-mailen
Bellen