ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

Reacties, suggesties en ideeën

Op deze pagina kan iedereen zijn of haar mening geven, ideeën aandragen, suggesties doen, gevoelens uiten en discussies voeren met de bezoekers van deze website. De websitebeheerder kan besluiten om inzendingen die niet voldoen aan de fatsoensnormen te weren. Let op: ook deelnemers aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, de andere bewonersverenigingen in Waardenburg e.o., de Nederlandse Spoorwegen en Prorail kunnen de discussies, meningen en vragen volgen en kennis nemen van de gevoelens en ideeën. Zij worden uitgenodigd via dit platform te reageren, tenzij er redenen zijn om dit niet publiekelijk te doen.

 

Deelnemer BBWWP-0013: 22-05-2020

Misschien is het een idee om de woningen in de geluidswal te slopen, het geluidsscherm te laten staan en op de plaats van de woningen een heuvel van aarde te storten en daar bomen en planten te plaatsen, het trottoir te verbreden en en eventueel een fietspad aan te leggen. Dan kan de snelweg uitgebreid worden tot aan de geluidswal en de andere inwoners van Waardenburg hebben dan minder geluidsoverlast en de wijk wordt dan leefbaarder en ziet ook nog eens natuurvriendelijk uit. Bovendien houden de bomen en struiken veel stofdeeltjes, roet en stikstofdioxide tegen. Probleem opgelost. Wel ervoor zorgen dat de walbewoners eerlijk gecompenseerd worden.

Deelnemer BBWWP-0008: 20-05-2020

Bericht: Helaas kan ik vanavond niet meekijken naar de internetsessie mbt de MIRTA2. Opvallend is : Deze infoavond gaat niet over de leefbaarheid en compensatie van effecten en bij het hoofdstuk over het probleemoplossend vermogen staat expliciet : ALLEEN LANGE RANDWEG WAARDENBURG TREKT VERKEER AAN !! Mijn conclusie is dan ook NIET AANLEGGEN !!

 

Deelnemer BBWWP-0008: 17-05-2020

Afgelopen donderdag heb ik mee kunnen kijken naar de presentatie van de Mirtverkenning betreffende de verbreding van de A-2.  Uitermate onbevredigend.... Doet me denken aan de inspraak mbt de nevengeul van de Waal in Varik. 

Ik had een uitnodiging voor een bewoners bijeenkomst in de Koeldert in Waardenburg begin maart maar dat ging niet door vanwege de coronaperikelen. Daarna niets meer vernomen. Omdat ik, ik woon in Neerijnen ,er toen pas achter kwam dat er een rondweg ten noorden van Waardenburg zou kunnen worden aangelegd  begonnen hier allerlei bellen te rinkelen. Wij hebben hier al veel last van sluipend vrachtverkeer en dat zal omdat die rondweg aan moet sluiten op de rotonde bij de Kaalakkerstraat alleen maar erger worden.  

De plannen die ik gezien heb, althans de voorkeursvarianten beloven niet veel goeds voor de leefbaarheid van onze omgeving .Zeker Waardenburg krijgt het zwaar te verduren en dat is volgens mij helemaal niet nodig. 

Heb mijn idee, zal ongetwijfeld ooit wel ergens ter sprake zijn gekomen, op papier gezet ( zie bijlage) .

 Heb afgelopen donderdag geenkans gehad om tijdens de internet sessie mijn verhaal te vertellen. Was alleen voor Raadsleden en Statenleden enzo. Dus ga ik het donderdag as nog een keer proberen.

Las gisteren in de krant uw initiatief : waardenburgs platform vandaar dat ik de vrijheid neem om U mijn verhaal te vertellen. Veel succes met uw initiatief en ik zal eea volgen.

Deelnemer BBWWP-0003: 17-05-2020

Wij steunen alle bewoners van waardenburg tuil haaften inzake sluipverkeer, verkeerschaos rondom de A2, het is ook een speerpunt in ons partij programma.

Wij van Leefbaar lokaal belang (voorheen Gemeente belangen Neerijnen) zijn al tijden aan het strijden om dit beter te krijgen, op te lossen! Ligt ook in het feit dat onze raadsleden uit tuil en waardenburg komen en het probleem aan de lijve ondervinden! 
Mocht je nog wat willen delen of heb je vragen op politiek vlak, is dat altijd mogelijk via onze site  
https://www.leefbaarlokaalbelang.nl/contact/ je bericht komt dan gelijk bij onze raadsleden aan, of natuurlijk via mij!

Zet hem op, wij steunen jullie

Ik heb jullie bericht ook gedeeld op onze site: https://www.leefbaarlokaalbelang.nl/nieuws 

Wij steunen jullie!

Deelnemer BBWWP-?????: 16-05-2020

Ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor het idee om de afslag Waardeburg (A2) naar het Noorden te verplaatsen. Dat geeft alleen maar meer geluid- en fijnstofoverlast in het oosten van  Waardenburg, waar men ook al  wordt opgezadeld met de intensivering van de spoorlijn.  Ergo een onacceptabele toename van de overlast. 

Dat opschuiven van de afslag naar het noorden is misschien ingegeven door het feit dat men in het verleden kennelijk een afspraak heeft gemaakt met de bedrijven op het industrieterrein in Haaften om dat bereikbaar te maken via een rondweg om Tuil.  En als we dan toch bezig zijn dan maken we ook maar een rondweg om Oost Waardenburg heen, die dan aansluit op de Kaalakkerstraat met als  gevolg dat  dan ook de dorpen Neerijnen en Opijnen te maken krijgen met verkeersoverlast. Men gaat immers binnendoor rijden naar Ophemert  en Tiel , terwijl daar nu juist de rondweg om Est met nieuwe aansluitingen op de A 15 voor is  zijn aangelegd.

Aantoonbaar is dat het maken van dat soort “rondwegen” het verkeersprobleem niet oplost maar zorgt voor veel meer overlast en hinder.  Met name het woon-en leefklimaat heeft hier zwaar onder te lijden. Laten we toch gebruikmaken van de al aanwezige infrastructuur. Vergt iets meer rijtijd, maar dat is voor de auto toch geen enkel probleem?

Wat is nu de meest voor de hand liggende oplossing ? Welnu die is eigenlijk heel simpel namelijk het geheel laten vervallen van de Afslag Waardenburg   ( A2)  Het zal even wennen zijn maar mits er zorg wordt gedragen voor de mogelijkheid voor langzaamverkeer richting Zaltbommel dan is er eigenlijk geen enkel probleem. 

Er zijn immers voldoende mogelijkheden om Waardenburg en directe omgeving te bereiken namelijk op de A2 via de afslag Geldermalsen /Leerdam en op de A15  via de afslagen Meteren en Est, Het industrie terrein Haaften ( van Uden  enzo ) kan dan bereikt  worden via de aflag Geldermalsen /Leerdam en dan via de Marijkeweg richting Haaften. Deze laatste weg  zal dan wel een beetje moeten worden aangepast maar dat hoeft  mi geen onoverkomelijke problemen op te leveren .

Bijkomend voordeel en niet geheel onbelangrijk is dat de verbreding van de A2 tot een weg met 2x 4 rijstroken vrij simpel is te realiseren, gebruik kan dan namelijk worden gemaakt van de op- en afritstroken. En derhalve geen enkel gevolg zal hebben voor onder andere de Walwoningen in Waardenburg. Het blijft namelijk zoals het nu is. 

Natuurlijk moet nog wel de Bommelsebrug worden aangepast maar dat geldt voor alle opties . 

Bijkomend voordeel van de bovenstaande oplossing is dat ook Beesd hiervan gaat meeprofiteren, Het heeft dan namelijk geen zin meer om de A2 bij een file te verlaten en dan via Beesd en  Haaften naar de aansluiting Waardenburg te gaan om de A2 weer te vervolgen richting het Zuiden. !!

Kortom alleen maar voordelen en ik denk ook veel voordeliger !