ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 

Waardenburgs Platform

Op 1 mei heb ik het Waardenburgs Platform opgericht met het in werking zetten van de website www.waardenburgs-platform.info. En de reden hiervoor is, dat ik gemerkt heb dat een grote groep inwoners van Waardenburg niets of nauwelijks wisten over de plannen om de snelweg A2 te verbreden en om de op- en afritten te verplaatsen. Een aantal van u heeft die plannen al wel vernomen, maar veel te laat want het hele proces loopt al bijna twee jaar. Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente geven aan dat zij in Waardenburg 300 brieven heeft verspreid om mensen te informeren. Ik weet, dat een grote groep inwoners aan de Veerstraat, de Slimweistraat, de Achterweg en de wijk Weerdenborch deze brief nooit hebben ontvangen. Het is dan ook niet vreemd dat er vanuit Waardenburg nog door niemand een mening is gegeven of een bezwaar tegen (een deel van) de plannen heeft ingediend.

 

Zoals aan elk plan zitten er zowel positieve kanten, als negatieve en dat geldt ook voor de vier overgebleven plannen. In zijn algemeenheid zal de verkeersdrukte in Waardenburg, het sluipverkeer, fors afnemen door het verplaatsen van de op- en afritten, want het omrijden weegt niet op tegen een beter doorstromend verkeer op de A2. En dat bevordert de verkeersveiligheid.

Minder positief is het wanneer diezelfde A2 dichter, zo niet te dicht bij de woningen komt en dat er zelfs woningen, schuren, sportvelden enzovoort moeten verdwijnen of verplaatst moeten worden.

En dan ons woongenot: we krijgen te maken met meer verkeer langs ons dorp, zowel over de weg, als over het spoor en dat betekent meer geluidhinder, roetvervuiling, vieze lucht door fijnstof en stikstofdioxide en voor de mensen, die dichtbij de snelweg (blijven) wonen, meer trillingen.

Om het mogelijk te maken dat u er ook wat van kan en mag zeggen en vooral om u te informeren ben ik met het Waardenburgs Platform gestart. Meldt u daarom aan via de website. U bent van harte welkom en ik zal mijn best doen om uw stem te laten horen bij de gemeente en bij Rijkswaterstaat. Ik houd van Waardenburg, zoals het is en wat mij betreft zo moet blijven.

ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT.

ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!