ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

Kennismakingsgesprek met gemeente West Betuwe

Gisteren, 25 juni 2020, hebben Marleen van der Ham, Johan Blom en Gilles Tebrunsvelt een prettig en constructief gesprek gehad met wethouder Ton van Maanen, Susan Timmermans (wegen) en Tom den Dekker (communicatie) van de gemeente West Betuwe. We hebben op informele wijze de aanloop naar het overleg, de huidige ontwikkelingen en de positie van de gemeente binnen het project kunnen bespreken. Hierin is eigenlijk geen informatie aan de orde gekomen.De wethouder heeft de keuze voor de inbreng aan het consortium MirtA2 Deil-Vught en de positie van de gemeente toegelicht. De gemeente wil alle opties openhouden en niet door RWS of provincie in een bepaalde positie worden gemanoeuvreerd.Op de wijze van communicatie en de insteek van de gemeente is e.e.a. af te dingen/aan te merken en ook dit is besproken.Inzake het verdere verloop van het project MirtA2 is de gemeente ook in afwachting van het voorkeursalternatief (september 2020) en de beslissing van de minister (eind 2020). De gemeente West Betuwe wil samen met de bewoners van Waardenburg en de direct belanghebbenden zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit wordt vormgegeven door een gebiedsgericht proces wat uiteindelijk moet leiden tot een gebiedsvisie.Het kernuitgangspunt is dat de leefbaarheid in Waardenburg niet verder onder druk komt te staan maar juist verbeterd. In opdracht van de wethouder zijn de ambtenaren een kaderstellende notitie aan het opstellen over dit gebiedsproces/-visie. In augustus worden we hier nader over geïnformeerd tijdens een soortgelijk overleg als gisteren. Vanzelfsprekend houden wij alle Waardenburgers op de hoogte via mail en website. Medio komende week kunt u meer informatie tegemoet zien. En naar het zich laat aanzien, zijn wij volledig in 'speaking terms' en ook dat valt onder: alleen samen komen we vooruit! Zodra er meer bekend is én er aanleiding voor is, wil de gemeente graag met de inwoners in gesprek.We hebben de vergadering met een positief gevoel afgesloten en hebben tot dusver vertrouwen in de huidige aanpak van de gemeente.Wel vragen wij U om er rekening mee te houden, dat na het uitkomen van een voorkeursbeslissing er een termijn van 6 weken is om bezwaar of zienswijze  in te dienen. Wij hopen dan ook, dat iedereen die door de plannen om de A2/E25 te verbreden betrokkene wordt, gebruik gaat maken van dat recht. Het is niet onverstandig om je dan te laten bijstaan door een jurist bestuursrechtzaken. Mocht u/je dus bezwaar en/of een zienswijze in willen dienen, dan is het goed om daar nu al over na te denken. Bovendien komen we sterker over als de juristen die wij (ieder voor zich) inschakelen van elkaar weten welke zaken er allemaal gaan spelen. En heeft u geen advocaat of rechtsbijstandverzekering , neemt u dan contact op met Gilles Tebrunsvelt, die alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om u zo goed mogelijk te ondersteunen.


Gemeentelijk verslag geplaatst bij de Gemeenteberichten in het Weekblad West Betuwe van 15 juli 2020