ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 

Het is vijf over twaalf: Dorpshuis Waardenburg hangt aan zijden draadje

Op 9 en 16 juli organiseerde het 'bestuur' van het Dorpshuis 'De Koeldert' in Waardenburg een avond voor de inwoners van Waardenburg om samen met hen te kijken naar de toekomst van het dorpshuis en de toekomst van de dorpshuisfunctie(s) in onze gemeenschap. Het is kristalhelder: als de Waardenburgers niet of nauwelijks gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis, dan zal 'de huiskamer' van ons dorp geen lang leven meer beschoren zijn. Onderhoud, energiekosten en andere zaken vragen meer inkomsten, dan momenteel aan de orde is. Het dorpshuis is financieel en bestuurlijk eigenlijk al overleden. Echter, met de overgebleven twee bestuursleden (voorzitter/secretaris: Martin Bambacht en penningmeester: Arie Vendrig) hebben zich op deze avonden nog een zestal personen aangemeld voor een werkgroep: het 'reanimatie-team'. Het is de uitdrukkelijke wens (en eigenlijk de opdracht) om binnen vier à zes maanden een plan te maken om te bekijken of er nieuw leven is in te blazen en men krijgt hiervoor uitgebreide ondersteuning van Welzijn West Betuwe en van de gemeente West Betuwe. Via deze website en via Facebook houden wij u op de hoogte. U vindt de informatie over 'De Koeldert' onder de tab 'Verenigingen en Instellingen' of door hier de tekst aan te klikken.