ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


Nieuws, nieuwsbrieven en overige documenten

Vrijdag 3 juli 2020

Wethouder van Maanen laat Tweede Kamer der Staten-Generaal weten dat leefbaarheid in onze plattelandsgemeente een groot goed is.

In deze video vertelt Ton van Maanen de vaste commissie van de Tweede Kamer, dat het van groot belang is om bij de herverdeling van de financiën extra aandacht te hebben voor de leefbaarheid in onze gemeente West Betuwe en noemt daarbij de vier grote projecten waar o.a. Waardenburg de komende jaren mee geconfronteerd wordt. Hij neemt daarbij het voortouw voor iets wat wij, inwoners van Waardenburg, allemaal zouden kunnen doen: druk uitoefenen op onze volksvertegenwoordigers bij Rijk, Provincie en Regio. Laat ze maar weten hoe wij ons voelen onder al die projecten die van Waardenburg tot in ieder geval 2030 een grote bouwput maken. Dit raakt ons allemaal!

Dinsdag 19 mei 2020

"Motie van wantrouwen tegen compleet college West Betuwe aangenomen: uit coalitie gegooide partij geeft laatste zetje", zo kopt de Gelderlander van hedenmorgen. Het gehele artikel kunt u hieronder lezen.