ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

Overleg met gemeente West Betuwe

Op donderdag 20 augustus jl. hadden de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Veerstraat e.o., Marleen van den Ham, Zandweg e.o., Johan Blom en de Bewonersvereniging Bungawalls hun tweemaandelijkse overleg met de gemeente West-Betuwe. De gemeente West-Betuwe was vertegenwoordigt door wethouder Ed Goossens en beleidsmedewerker Susan Timmermans. Het werd niet zozeer een overleg, omdat er weinig tot geen nieuwe aandachtspunten gepresenteerd konden worden. Het wachten is op de Stuurgroep van het Projectteam MirtA2 tot die met een voorstel komen voor een voorkeursvariant. Door het zomerreces, maar ook door alle beperkingen die te maken hebben met de Corona-maatregelen laat dit helaas nog enige tijd op zich wachten.

In plaats van een 'echt' overleg, kwam de nadruk op de kennismaking met de 'nieuwe' wethouder Ed Goossens, die in het vernieuwde college het MirtA2-pakket van zijn collega Ton van Maanen heeft overgenomen. Na een kennismakingsronde stelden de aanwezigen over en weer diverse vragen of plaatsten opmerkingen om elkaar af te tasten. Er is een nieuw overleg gepland voor in principe donderdag 15 oktober 2020, tenzij er zich een acute noodzaak voordoet om eerder bij elkaar te komen.


LET OP

Binnen zeer afzienbare tijd verwachten we de presentatie van het voorstel aan de minister welke voorkeursvariant er gekozen is. Vanaf dat moment heeft iedereen 6 weken de tijd om zijn of haar zienswijze in te dienen. Ik beveel iedereen aan om van dit recht gebruik te maken! Het gaat tenslotte om uw en ieders leefomgeving en tot dusverre heb ik, als webcoördinator en als initiatiefnemer alleen maar reacties opgevangen van mensen die klaagden wat het voor hen mogelijk zou kunnen betekenen. Met jammeren en zielig doen, komen we niet verder: kom met suggesties, ideeën, plannen, voorstellen, want anders maken ze misbruik van je. Bepaal je eigen toekomst en kom in actie.