ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 

Vragen inzake Project MirtA2 Deil-Vught beantwoord.

De gemeente West Betuwe heeft in samenwerking met de Regio Rivierenland en de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught de vragen die door de inwoners van Waardenburg tijdens de digitale informatiesessies zijn gesteld, schriftelijk beantwoord. De antwoorden en andere zaken zijn als pdf-bestanden toegestuurd. U vindt ze hier:
Één van de vragen die door een inwoner van Waardenburg is gesteld, heeft betrekking op een verkeerstelling die gehouden is in februari in Waardenburg. De volledige uitkomsten van die tellingen staan in onderstaande tabel. In de linkerkolom treft een overzicht aan van het gemotoriseerde verkeer en in de rechter het fietsersverkeer.