ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

Nog geen voorkeursalternatiefNaar het zich laat aanzien hebben de waarschuwingen via de website en de brieven met de dvd ‘De Waardenburgse Driehoek’ weinig tot geen effect opgeleverd. Er is dan nog wel geen besluit genomen voor een voorkeursalternatief, maar alle signalen wijzen er op dat er een verbreding aan zit te komen. Dit betekent, dat zowel het Rijk, als de regio Rivierenland, als de gemeente West-Betuwe ons als inwoners van de ‘Waardenburgse Driehoek’ laat stikken door de toename van CO2, , Stikstofdioxide, Fijnstof en ons leefklimaat ondraaglijker maakt door geluidhinder en trillingen mede doordat het zware verkeer dichter langs de Bungawallwoningen voorbij dendert.

Van alle politieke partijen in de gemeenteraad van West-Betuwe was alleen de PvdA zo fideel om de situatie hier met eigen ogen te aanschouwen en met name de VVD en de SGP denken vooral aan hun eigen belangen en die van hun achterban. Houdt dit in gedachten bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en houdt u vooral niet in en laat uw gevoelens en gedachten a.s. dinsdag horen. Vanaf nu kan ik het niet meer alleen en heb u allen hard nodig! Het is ook uw toekomst en die van uw kinderen.