ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

De Projectgroep MirtA2 Deil-Vught publiceert in samenwerking met de gemeente West-Betuwe de antwoorden op de vervolgvragen van de bewonersgroepen (Veerstraat, Zandweg en Weerdenborch)

Gisteren heeft de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught de nog niet of nog niet volledig beantwoorde vragen beantwoord. Tijdens en na de laatste digitale 'bijeenkomst' c.q. informatieavond hebben vele Waardenburgers nog diverse vragen gesteld, zowel via de chat, als via brieven en e-mails. Voor de volledigheid stelt het Waardenburgs Platform de gehele discussie met betrekking tot vragen en antwoorden hier ter beschikking, zodat alle Waardenburgers hier die informatie uit kunnen halen die voor hen van belang is. Immers, sommige vragen hebben uitsluitend betrekking op de gebieden rond de Veerstraat en Slimweistraat of op de Zandweg en Lage Paarden. Sommige vragen en antwoorden zijn belangrijk voor alle inwoners van Waardenburg en misschien zelfs daarbuiten. Via de sociale media en via onze website krijgen wij hier veel reacties op. Het Waardenburgs Platform maakt zich sterk voor de leefbaarheid in het dorp, de gezondheid van de inwoners, maar ook voor hun bereikbaarheid. Dat doet zij via publicaties, mediaberichten en juridische samenwerking. En dat alles onder het motto: Alleen samen komen we vooruit!

 

Hieronder treft u de betreffende documenten aan. Een waarschuwing vooraf: vanwege de omvang van enkele van die documenten zult u enige tijd moeten vrijmaken om ze zo goed mogelijk te bestuderen. Mocht u echter vragen en/of opmerkingen hebben, dan bent u altijd in de gelegenheid om via deze website onder het tabblad "Contact" deze aan ons te stellen. Mochten wij uw vraag niet kunnen beantwoorden of uw opmerking van commentaar te voorzien, dan zorgen wij dat uw vraag of opmerking op de juiste plaats terechtkomt. Op 15 oktober hebben vertegenwoordigers van de bewonersgroepen weer een overleg met de gemeente West-Betuwe.Waardenburgs Platform voor iedereen

Waardenburgs Platform voor iedereen!