HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 
 


Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

011395Gisteravond, maandag 14 september 2021, is de gemeenteraad van West Betuwe bijeengekomen voor een oordeelvormende vergadering. Bij het vaststellen van de agenda besloot men om het agendapunt 4 (Voorstel MIRT A2 Deil-Vught: bestuurlijke reactie ontwerp voorkeursbeslissing) te verschuiven naar agendapunt 5. Ten aanzien van dit agendapunt heeft Gilles Tebrunsvelt als bestuurslid van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh en directeur van het Waardenburgs Platform als inspreker de raad toegesproken (20210914_RV092)

Tijdens de behandeling van het agendapunt bleek al gauw, dat alle fracties, zij het hier en daar met enige nuanceverschillen, met de neuzen in dezelfde richting wezen, ofschoon er termen voorbij kwamen als: geschokt, verbouwereerd, ongeloof enz. Vooral het feit dat van het bedrag van 45 miljoen dat ter beschikking komt voor een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen er al door de gemeente ’s-Hertogenbosch via hun gedeputeerde al 22,5 miljoen geclaimd en toegezegd is, terwijl onze wethouder Ed Goossens met veel pijn en moeite bij de Gelderse gedeputeerde slechts een bedrag van 10 miljoen ter beschikking kreeg voor de flankerende maatregelen. Alle aanwezigen in de Lingeborgh in Geldermalsen vielen direct stil. Men was unaniem van mening dat de provinciale en de landelijke overheid wel de lusten willen, maar niet de lasten. Daarmee zadelen zij allen die door de MIRT A2-plannen fysiek, psychisch en/of materieel getroffen worden op met alle ellende, zonder er op enigerlei wijze voor gecompenseerd te worden. En daarmee lijkt gedeputeerde Christianne van der Wal, de eerste Nederlandse vrouwelijke Scrooge op mobiliteitsgebied. De West Betuwse gemeenteraad droegen wethouder Goossens op om zonodig met de vuist op tafel te slaan en gaf te kennen pal achter de inwoners van Waardenburg te staan. Vooral de gepassioneerde betogen van raadslid De Zeeuw maakte, dat alle fracties met een motie komen om de bestuurlijke reactie dienovereenkomstig aan te passen.


Welkom op de website van het Waardenburgs Platform, welkom in Waardenburg.

Het Waardenburgs Platform is een platform waar iedereen, ook niet-Waardenburgers, zijn of haar mening of gevoelens mag uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan de (mede-)Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Contact', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen:

WIJ HOPEN VAN U TE MOGEN HOREN!

 
 
 
 
E-mailen
Bellen