ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 
 


 Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

 

05524


 Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2021

Deze website is nu ruim 5100 keer bezocht!

Deze website is nu ruim 5400 keer bezocht!

Deze website is nu ruim 5300 keer bezocht!

Welkom op de website van het Waardenburgs Platform


Van harte welkom op de website van het 'Waardenburgs Platform'. En omdat het een platform is, mag iedereen, ook niet-Waardenburgers, hun mening of gevoelens uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet (integendeel zelfs) alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan uw mede-Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Uw mening/uw aanmelding', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen: we hopen van u te mogen horen. 

Ook hebben wij gemerkt, dat er een aantal bezoekers van onze facebook-pagina zich via dat medium probeert aan te melden als deelnemer van het Waardenburgs Platform, hetgeen wij erg plezierig vinden en daar ook enorm dankbaar voor zijn, maar voor een daadwerkelijke registratie van deelname wij toch echt het aanmeldingsformulier (Uw mening/uw aanmelding) nodig hebben. Omdat wij over heel veel informatie beschikken, kunnen wij dat niet met u delen via Facebook. (Wel kunt u via Facebook vrienden worden van het Waardenburgs Platform. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.) Bovendien is het voor ons ook prettiger om te weten wie graag geïnformeerd wil worden en waarover. Daarnaast kunnen wij u via een e-mail op de hoogte brengen van aanpassingen aan de website, maar ook indien er iets dringends te vermelden valt. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze administratie tot het moment dat u aangeeft geen deelnemer van het Waardenburgs Platform wenst te zijn. En dat kunt u dan contrôleren via de leden- en deelnemerslijsten, die u kunt opvragen.

Waarom een 'Waardenburgs Platform'?

In augustus 2019 heeft er in het Brabants Dagblad een artikel gestaan waarin te lezen stond, dat de woningen in de geluidswal een van de twee knelpunten vormt voor een eventuele verbreding van Rijksweg A2/E25. Deze geluidswalwoningen zouden dermate een verbreding in de weg staan, dat die mogelijk zouden moeten verdwijnen. Tot dat moment waren die bewoners hierover niet geïnformeerd of erbij betrokken geweest. 

Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar tot grote onrust en onzekerheid geleid, want niet alleen het voortbestaan van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch blijken in het geding te zijn, maar naar mate de 'voorkeursalternatieven' bekend worden, blijken ook de woningen aan het Koningin Julianaplantsoen, de Veerstraat, de Slimweistraat, Zandweg en het voetbalveld van WNC en de tennisvelden aan de Zandweg mogelijk ten offer te vallen. Vele Waardenburgers zullen door de plannen voor de verbreding van de Rijksweg A2/E25 worden geraakt. En is het niet alleen daardoor maar ook door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - zie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren - komt Waardenburg in de tang te zitten. 

En waarschijnlijk zullen daar woningen, opstallen en landerijen van de Waardenburgers voor nodig zijn. En of dat nog niet genoeg is, krijgen de Waardenburgers ook nog eens te maken met een toename van geluidshinder, trillingen, stikstofdioxide, roet en stofdeeltjes. Het zal dus niemand verbazen, dat toen er eind vorig jaar een informatiebijeenkomst door de Projectgroep MirtA2 georganiseerd werd er vele Waardenburgers in het Van der Valk-hotel in Zaltbommel gesignaleerd zijn. Omdat ik als voorzitter van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh de belangen van de bewoners van de geluidswalwoningen behartig voor wat betreft onderhoud en beheer van de geluidswal, heb ik het initiatief genomen om het 'Waardenburgs Platform' in het leven te roepen.

Door een toename van de intensiteit van het verkeer (ook gedurende de Corona-periode), door toename van het aantal (vaak kleine) ongevallen en door pechgevallen op een van de rijstroken of vluchtstrook ontstaan er veelvuldig grote opstoppingen. Dit veroorzaakt grote ergernis bij de bestuurder en de omwonenden, een toename van de milieubelasting, maar vooral economische verliezen. Er zal iets moeten gebeuren!

Het Platform is géén actiegroep, maar dat we in actie moeten komen om voor onze belangen op te komen is wel duidelijk. Samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk. Dit komt ook terug in ons logo:het platform is een ronde tafel (podium); iedereen kan aan die tafel of op het podium plaatsnemen om zijn of haar woordje te zeggen. Dat kan een klacht zijn, een idee, een suggestie, een gevoel van angst, onzekerheid, onrust, maar ook gewoon uw eigen mening. De gekleurde pijlen staan voor staan voor alle deelnemers, maar ook bezoekers van deze website, ongeacht afkomst, levensovertuiging, mate van betrokkenheid of kennis van de materie. En de grijze pijlen die naar buiten wijzen, staan voor informatie. 

Het kan informatie zijn van de deelnemers en/of bezoekers van de website aan de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, de gemeente West Betuwe, Prorail of een van de andere instanties die met en in ons dorp aan de slag willen. Maar het werkt ook andersom: informatie via deze website (al was het maar een uitnodiging voor een volgende informatiesessie) wil ik terecht laten komen bij iedereen die daar belangstelling voor heeft. Informatie heeft alleen zin als het actueel is en de redactie van deze website doet er alles aan om de site zo vaak als nodig te verversen. 

Ik wil u daarom uitnodigen om deelnemer te worden van het 'Waardenburgs Platform'. U hoeft er niets voor te betalen, want het deelnemerschap is kosteloos. Een donatie stellen wij echter zeer op prijs, immers in de bouw en onderhoud van de website gaat veel tijd steken en ook maken wij veel kosten voor druk- en printwerk, papier, inktcartridges enz. 'ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!' Wij heten u van HARTE WELKOM.