HET WAARDENBURGS PLATFORM
het platform om samen vooruit te komen 
 


Sinds 1 mei 2020 bent u van deze website bezoeker:

012121


Woensdag, 6 oktober 2021 - Weekblad Het Kontakt West Betuwe

In week 40 verscheen in het weekblad Het Kontakt West Betuwe een artikel van André Bijl met de kop:

Raad verzet zich tegen plannen A2

De gemeenteraad van West Betuwe verzet zich met man en macht tegen de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de A2 tussen Deil en Vught.

Wanneer u rechts op de pagina van het weekblad klikt, kunt u de tekst in een apart scherm openen.

Daarnaast kun u hier de 'Bestuurlijke visie' van het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders) en de tekst van de motie van D'66  nalezen en desgewenst downloaden

De 'Klankbordgroep Gebiedsvisie Waardenburg'


Graag wil ik vragen of u of iemand uit uw omgeving interesse heeft om mee te denken over de toekomst van Waardenburg. Het ligt in de bedoeling, dat er eind dit jaar een concept-gebiedsvisie over het Waardenburgse gebied op tafel komt. Gedacht wordt aan een soort 'Klankbordgroep Gebiedsvisie Waardenburg' waar we met elkaar in overleg gaan om tot uitgangspunten te komen. U kunt zich bij mij aanmelden. Ik nodig vooral ook Waardenburgse ondernemers uit. U kunt reageren via dit e-mailadres mail@waardenburgs-platform.info of via de tab 'Contact' op deze website. Alvast hartelijk bedankt

Zienswijze LLBWB en bestuurlijke reactie gemeenteraad


Dat de gemeenteraad van West Betuwe nu pal achter de inwoners van Waardenburg is vooral te danken aan partijen als Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en de VVD. Na 's-Hertogenbosch hebben de inwoners van West Betuwe en in het bijzonder de inwoners van Waardenburg in juni de meeste zienswijzen op de structuurvisie MirtA2 ingediend. Één van die zienswijzen is ingediend door Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. U treft hier hun zienswijze aan.


Maar ook de gemeenteraad heeft een bestuurlijke reactie naar Den Haag gestuurd. De inhoud van die reactie treft u hier aan.

Zonder enige twijfel zal een reactie van het Ministerie pas verwacht kunnen worden, als een 'nieuw' kabinet aangetreden is. En dan is het maar afwachten of dit nieuwe kabinet, gevormd door de huidige regeringspartijen inderdaad een nieuw elan laat zien en nu wel naar de burgers luistert die getroffen worden door de overheidsmaatregelen en met die burgers meedenkt om te komen tot leefbare oplossingen. De tijd zal het leren.

Woensdag 29 september 2021

Gemeente trekt ten strijde voor inwoners: Waardenburg moet niet veranderen in onleefbaar dorp.

'Waardenburg/Geldermalsen - Inwoners hebben het gevoel dat hun dorp Waardenburg vermalen dreigt te worden tussen de bureaucratische molens rondom de verbreding van de A2, toenemende drukte op de spoorlijn en de verzwaring van de Waalbandijk. De gemeenteraad ging dinsdagavond (28 september 2021) vierkant achter de inwoners staan in een reactie naar de rijksoverheid'.

Eric Wijnacker, de Gelderlander


Naar aanleiding van de door de Regio Rivierenland ingediende zienswijze en de reactie van de gemeenteraad West Betuwe hierop (zie hieronder) kwam Ellen Kamphorst van Omroep Gelderland naar Waardenburg. Zij heeft op maandag 20 september 2021 een nieuws-item voor de televisie gemaakt en een artikel voor op de website van Omroep Gelderland: 'Wethouder had met vuist op tafel moeten slaan', dorp bezorgd om verbreding A2'

Gisteravond, maandag 14 september 2021, is de gemeenteraad van West Betuwe bijeengekomen voor een oordeelvormende vergadering. Bij het vaststellen van de agenda besloot men om het agendapunt 4 (Voorstel MIRT A2 Deil-Vught: bestuurlijke reactie ontwerp voorkeursbeslissing) te verschuiven naar agendapunt 5. Ten aanzien van dit agendapunt heeft Gilles Tebrunsvelt als bestuurslid van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh en directeur van het Waardenburgs Platform als inspreker de raad toegesproken (20210914_RV092)

Tijdens de behandeling van het agendapunt bleek al gauw, dat alle fracties, zij het hier en daar met enige nuanceverschillen, met de neuzen in dezelfde richting wezen, ofschoon er termen voorbij kwamen als: geschokt, verbouwereerd, ongeloof enz. Vooral het feit dat van het bedrag van 45 miljoen dat ter beschikking komt voor een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen er al door de gemeente ’s-Hertogenbosch via hun gedeputeerde al 22,5 miljoen geclaimd en toegezegd is, terwijl onze wethouder Ed Goossens met veel pijn en moeite bij de Gelderse gedeputeerde slechts een bedrag van 10 miljoen ter beschikking kreeg voor de flankerende maatregelen. Alle aanwezigen in de Lingeborgh in Geldermalsen vielen direct stil. Men was unaniem van mening dat de provinciale en de landelijke overheid wel de lusten willen, maar niet de lasten. Daarmee zadelen zij allen die door de MIRT A2-plannen fysiek, psychisch en/of materieel getroffen worden op met alle ellende, zonder er op enigerlei wijze voor gecompenseerd te worden. En daarmee lijkt gedeputeerde Christianne van der Wal, de eerste Nederlandse vrouwelijke Scrooge op mobiliteitsgebied. De West Betuwse gemeenteraad droegen wethouder Goossens op om zonodig met de vuist op tafel te slaan en gaf te kennen pal achter de inwoners van Waardenburg te staan. Vooral de gepassioneerde betogen van raadslid De Zeeuw maakte, dat alle fracties met een motie komen om de bestuurlijke reactie dienovereenkomstig aan te passen.Welkom op de website van het Waardenburgs Platform, welkom in Waardenburg.


Het Waardenburgs Platform is een platform waar iedereen, ook niet-Waardenburgers, zijn of haar mening of gevoelens mag uiten over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Waardenburg en/of haar inwoners. En dat hoeft dan niet alleen over de onderwerpen te gaan, die hier op de website vermeld worden. Alles wat u aan de (mede-)Waardenburgers wilt vertellen of informeren kunt u doen via deze website  En dat doet u onder de tab 'Contact', maar u kunt ook hier de lichte tekst aanklikken. Wel willen wij er u op wijzen dat berichten met onwelvoeglijke, racistische, dreigende of beledigende taal door de websitebeheerder niet in behandeling worden genomen. Goed onderbouwde kritische meningen zijn zeer welkom! Laten we zeggen:

WIJ HOPEN VAN U TE MOGEN HOREN!

E-mailen
Bellen