Onze welgemeende excuses, maar op dit moment werken wij hard om u een nieuwe website aan te bieden. Ofschoon alle ontwikkelingen rond de mogelijke verbreding van de A2, het Project Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), de dijkverzwaring tussen Tiel en Gorinchem, de windmolens en de zonnepaneelparken altijd een belangrijk onderdeel van onze website is geweest en ook zal blijven, zullen wij nu de participatie rond de A2 een nieuwe fase is ingegaan, meer aandacht schenken aan andere actuele zaken, die er in Waardenburg plaatsvinden of plaats gevonden hebben. Lokaal nieuws, wetenswaardigheden en overige informatie en alles waarover onze dorpelingen een mening hebben, is het uitgangspunt van het Waardenburgs Platform; een digitaal lokaal medium, waar alle verenigingen, kerkgemeenten, middenstanders, bedrijven, zorginstellingen en kortom: iedereen die op een of andere wijze met Waardenburg te maken heeft zijn boodschap kan verspreiden. WIJ HOPEN OP ZONDAG 1 AUGUSTUS DE NIEUWE WEBSITE TE PRESENTEREN. TOT DAN!